Skip to main content

دار عائشة

عائشة كادي

2 مواطن شغل

يعتبر الموروث العمراني و الثقافي لتطاوين من أهم روافد القطاع السياحي بالجهة. سعيا منها لتثمين المخزون التراثي قامت عائشة كادي ببعث مشروع للسياحة البديلة بمنطقة غرغار بتطاوين حيث قامت بتهيئة منزل جدها الريفي القديم و المغارات القريبة منه مستغلة بذلك طابعه التقليدي و موقعه المتميز على سطح الجبل و أطلقت عليه اسم 'دار عائشة' تستقبل عائشة سنويا وفودا من السياح من تونس و من أوروبا موفرة لنفسها و لعائلتها مورد رزق قار.

عائشة كادي